LICEO CLASSICO:

5 B – 5 A – 4 A (biennio)

1 A – 2 A – 3 A – 3 B (triennio)

LICEO SCIENZE UMANE:

1 H  – 1 I – 1 O – 2 H – 2 I – 2 O – 3 H – 3 I – 3 O – 4 H – 4 I – 4 O – 5 H – 5 I – 5 O

LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE:

1 S

LICEO SCIENTIFICO:

1 C – 1 D – 2 C – 2 D – 3 C – 3 D – 4 C – 4 D – elenco libri rettificato 5°C – 5°D – 5 E

LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE:

1M – 1R – 2M – 2R – 3M – 3R – 4M – 5M

LICEO LINGUISTICO:

1F – 1G – 2F – 2G – 2P – 3F – 3G – 4F – 4G – 4P – 5F – 5G – 5P – 5Q